Hippische rally, nieuwe stijl

Beste ruitervrienden,

De zomervakantie staat voor de deur en wij van het Hippisch Comité Kempenland zijn volop in beweging met de voorbereidingen van de 53e editie Hippische rally Eersel – Postel .Wij hebben naar tips gevraagd en hebben deze ontvangen en geprobeerd zoveel mogelijk te verwerken. Uiteraard hebben wij daarbij ook rekening gehouden met het zorgdragen voor een veilig evenement. Ook hebben we te maken met privé terreinen waarbij we dus toestemming moeten verkrijgen om deze te kunnen betreden.

De rally zal plaatsvinden zoals gebruikelijk op de 2de zondag van oktober, in dit geval op zondag 9 oktober 2016.
De komende editie zal de opzet op aantal punten afwijken van de reeds al jaren bestaande versie. In deze nieuwsbrief zullen wij de veranderingen kort toelichten..

Wat zijn de veranderingen?

De start.
Voorafgaande aan de start van equipes en aanspanningen vertrekken de trekpaarden om 9:30 uur en om 10:00 uur lopen zij over de markt en vervolgen hun opgedragen route.
In afwijking van voorgaande jaren, zullen de equipes en aanspanning vanaf 10:00 uur vertrekken op het Mortelveld en niet op de markt. Bij de start zullen alle combinaties (equipes, aanspanningen en trekpaarden) bonuspunten ontvangen van de jury. De juryleden zijn zeer gevoelig voor het oordeel van de veterinaire controle, in het kader van het dierenwelzijn. (reglement KNHS)
De jury zal zich beperken tot een 3 tal categorieën t.w.

AanspanningenCorrectheid aanspanning
verzorging tuig
verzorging rijtuig
veiligheidVerzorging paard(-en)
hoefbeslag
conditie
toilet

Algemene indruk
kleding
houding
presentatie

Equipes
Harnachement
verzorging
tuigage
veiligheidVerzorging paard(-en)
hoefbeslag
conditie
toiletAlgemene indruk
kleding + cap
houding + presentatie
uniformiteit

Noot:
Voor de einduitslag algehele rally winnaar worden bonuspunten ook in nieuwe opzet niet meegeteld; dit is nodig omdat jurering voor equipes en aanspanningen niet door een en dezelfde jury plaatsvindt (beoordeling door verschillende ogen).

Er wordt gestart om de 30 seconde met dien verstande, dat er tussen de equipes en tussen de aanspanningen 1 minuut tussenruimte is. Voorbeeld. Equipe 1 vertrekt 10:00:00 en aanspanning 101 om 10:00:30, equipe 2 om 10:01:00 en aanspanning 102 om 10:01:30 enz.
Het route door het dorp is tevens het defilé en is dus inbegrepen in de wedstrijd.
Gedurende de route door het dorp vindt er een regularity plaats waarbij u geacht wordt de snelheid in de gaten te houden en stapvoets over de markt te gaan.

De rust
De rustplaats Sherrypost wordt zowel op de heen- als terugreis verlengd en de rust in Postel ingekort.
Tevens hebben we als organisatie goed geluisterd naar de kwaliteit en kwantiteit van de sanitaire voorzieningen en dit zowel op het Mortelveld ,Postel als Sherrypost.

Tenslotte de inschrijving
Om onnodig wachten te voorkomen stellen we u in de gelegenheid om uw voorkeur aan te geven voor de starttijd. We zullen dan zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen. Het is echter niet mogelijk om allemaal als 1ste aan de start te verschijnen. Vroeg inschrijven vergroot deze kans. Vanaf 14 juli 2016 is de online inschrijving mogelijk en voorafgaande ontvangt u nog een nieuwsbrief

Als u voorkeur heeft voor een bepaald tijdstip dient u dat bij de inschrijving als opmerking in te vullen.

Wij hopen als organisatie dat we met deze kleine aanpassingen het rallygenot kunnen vergroten en willen u dan ook graag begroeten op 9 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
Hippisch Comité Kempenland

Start typing and press Enter to search