Terug kijken op een bewogen 53e editie

Inmiddels zijn we alweer ruim twee maanden verder na de hippische rally Eersel-Postel en willen we graag nog een aantal zaken in een nieuwsbrief kort evalueren. Het jaar 2016 is weer bijna voorbij en voor ons liggen de feestdagen. Een moment waarop het Hippisch Comité Kempenland terug kijkt op een bewogen 53e editie van de rally Eersel-Postel. Bewogen in ieder geval de doorgevoerde verandering van de start in combinatie met het defilé. Dit brengt dan ook voor ons als comité voldoende evaluatiepunten met zich mee, waarmee we komend jaar aan de slag gaan bij de organisatie van de 54e editie van de rally. De belangrijkste evaluatiepunten zullen we in deze nieuwsbrief kort toelichten.

Verandering start / defilé
In tegenstelling tot andere jaren, vond de start van de rally dit jaar op het Mortelveld plaats. Bij de inschrijving kon de voorkeur van een startnummer worden aangegeven. Met deze voorkeur heeft de organisatie zoveel mogelijk rekening gehouden. Uiteraard gold daarbij wel dat diegene die zich het eerst had aangemeld, de eerste voorkeur had.
De achterliggende gedachte van deze verandering is het minimaliseren van de risico’s tijdens het defilé op de markt. Uit voorgaande evaluaties bleek immers dat veel deelnemers een bezwaar hadden tegen de hectiek van een massaal defilé. Om deze reden is de start verplaatst naar het Mortelveld, waarbij er gestructureerd naar de Markt werd gereden.
Uit de reacties van de deelnemers kunnen we concluderen dat het overgrote deel deze verandering als zeer positief heeft ervaren. De start vond immers op een rustige wijze plaats, waardoor de paarden minder hectisch over de Markt reden. Een evaluatiepunt voor volgend jaar is echter de continuïteit van het defilé. Doordat verschillende deelnemers na de start op elkaar hebben gewacht, zijn er grote gaten gevallen in het defilé waardoor op sommige momenten lange tijd geen paarden op de Markt passeerden. Dit heeft vervolgens weer geleid tot negatieve reacties bij het publiek. Volgend jaar zullen we dan ook aandacht hebben voor een continu verloop van het defilé, zodat ook het publiek tevreden kan terug kijken.

Jurering
Een andere verandering die dit jaar heeft plaatsgevonden, was het toekennen van bonuspunten aan equipes. Bij de aanspanningen is dit al reeds jaren aan de orde. De bonuspunten worden uiteindelijk in mindering gebracht op de eventueel verkregen strafpunten bij het rijden van de rally. Daarnaast zijn het aantal toegekende bonuspunten het uitgangspunt bij de bepaling van het best verzorgde geheel.
Een belangrijk evaluatiepunt dat dit jaar door veel equipes naar voren is gebracht, is het toekennen van bonuspunten voor het onderdeel ‘verzorging paard’ waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen hoefbeslag, conditie en toilet.
Veel equipes zijn van mening dat ze ten onrechte te kort zijn gedaan bij het toekennen van minder bonuspunten voor het ontbreken van hoefbeslag. Deze kritiek heeft de organisatie inmiddels uitvoerig besproken met de desbetreffende juryleden. Dit heeft tot gevolg dat komend jaar een verandering zal plaatsvinden in de te beoordelen aspecten. In dit geval is het aspect hoefbeslag komen te vervallen en daarvoor in de plaats zal komend jaar de hoefverzorging in zijn algemeenheid worden beoordeeld.

Veterinair
Zoals jullie bekend, zijn er tijdens de rally verschillende dierenartsen aanwezig om veterinaire controles te verrichten, zodat het welzijn van de paarden te allen tijde vooropstaat.
Uit de evaluatie met de dierartsen is gebleken dat geen voorkeur bestaat voor het gebruik van bandages tijdens de rally. De dierenartsen wijzen erop dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de ondersteuning door bandages nihil is. Daarnaast is het zo dat bandages worden afgeraden vanwege de warmte die onder de bandages ontstaat. Omdat de warmte niet weg kan, loopt de temperatuur volgens de dierenartsen behoorlijk op als het paard in beweging is, waardoor dit schadelijke gevolgen kan hebben voor de pezen. De dierenartsen geven dan ook de voorkeur aan het gebruik van peesbeschermers in plaats van bandages.
Ook is dit jaar gebleken dat een aantal paarden moeite hadden met het eten van de verkregen brok bij het rustpunt in Postel. De reden daarvan is dat deze paarden geen krachtvoer gewend zijn, waardoor de brokken te snel (gulzig) werden doorgeslikt zonder goed te kauwen. Vervolgens ontstond er een voedselprop in de smalle slokdarm, waardoor er een slokdarmverstopping ontstond.

Vooruitblik
Zodra het nieuwe jaar weer is begonnen, zal het Hippisch Comité Kempenland weer samenkomen om de organisatie van de 54e rally Eersel-Postel op zich te nemen. Evenals voorgaande jaren, zullen wij blijven streven naar een goed georganiseerde rally, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders betrokken belang. Ook kijken wij uit naar vernieuwingen en verbeteringen. Het komende jaar zullen wij jullie van eventuele veranderingen/vernieuwingen van de rally op de hoogte houden via onze facebookpagina en website. In ieder geval staat de hippische rally voor volgend jaar weer vast en wel op 8 oktober 2017.
Tot slot wenst de Hippisch Comité Kempenland iedereen alvast hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017! Wij zien jullie graag allemaal weer op de tweede zondag van oktober.

Start typing and press Enter to search